Hizmetlerimiz

01
TTERCÜME

Yazılı Çeviri

Yazılı çeviri, bir dilde yazılmış metni başka bir dile yazılı olarak aktarmak anlamını taşımaktadır.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
02
TTERCÜME

Sözlü Çeviri

Sözlü çeviri, sözlü olarak yapılan konuşmaların bir dilde verilen ifadelerin başka bir dile aktarılması sürecini ifade eder.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
03
TTERCÜME

Noter Onaylı Çeviri

Noter onaylı çeviri, belirli bir dile yapılan çevirinin bir noter tarafından resmi olarak onaylandığı bir çeviri türüdür.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
04
TTERCÜME

Yeminli Çeviri

Yeminli çeviri, resmi ve hukuki belgelerin doğru bir şekilde bir dilinden diğerine çevrilmesini sağlayan bir özel çeviri türüdür.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
05
TTERCÜME

Hukuk Çevirisi

Hukuk çevirisi, hukuki metinlerin bir dilde yazılı olanlarının başka bir dile çevrilmesini içeren özel bir çeviri türüdür.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
06
TTERCÜME

Finansal Çeviri

Finansal çeviri, finans ve muhasebe alanlarıyla ilgili metinlerin bir dilden diğerine çevrilmesi sürecini ifade eder.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
07
TTERCÜME

Edebi Çeviri

Edebi çeviri, edebi eserlerin bir dilden diğerine aktarılmasını ifade eder.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
08
TTERCÜME

Pazarlama Çevirisi

Pazarlama çevirisi, pazarlama materyallerinin bir dilden diğerine çevrilmesi sürecini ifade eder.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
09
TTERCÜME

Bankacılık ve Finans Çevirisi

Bankacılık ve finans çevirisi, bankacılık, finans, ve yatırım alanlarında kullanılan belgelerin çevrilmesidir.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
10
TTERCÜME

Ticari Çeviri

Ticari çeviri, iş dünyasıyla ilgili belgelerin ve materyallerin bir dil veya kültürden diğerine çevrilmesi sürecini ifade eder.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
11
TTERCÜME

Teknik Çeviri

Teknik çeviri, teknik terminoloji ve spesifik konuların çevirisini yapmayı gerektiren bir çeviri türüdür.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
12
TTERCÜME

Reklam Çevirisi

Reklam metinlerinin ve pazarlama içeriklerinin bir dilden diğerine çevrilmesi sürecini ifade eder.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
13
TTERCÜME

Yaratıcı Çeviri

Yaratıcı çeviri orijinal metnin ruhunu, tonunu ve anlamını koruyarak yapılan çeviri türüdür.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
14
TTERCÜME

Tıbbi Çeviri

Tıbbi çeviri, tıp ve sağlıkla ilgili metinlerin bir dilden diğerine çevrilmesi sürecini ifade eder.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
15
TTERCÜME

Medikal Çeviri

Medikal çeviri, tıbbi ve sağlıkla ilgili belgelerin bir dil veya kültürden diğerine çevrilmesi sürecini ifade eder.

Daha Fazla Bilgi
TTERCÜME
APLİKASYON
TTERCÜME MOBİL APLİKASYON

Aplikasyonumuz Üzerinden Çeviri Aşamaları

TTERCÜME
01
TTERCÜME

Belge Yükleme

Çevirisini yaptırmak istediğiniz belgeyi telefonunuz üzerinden TTercüme mobil uygulamamıza yükleyin.

02
TTERCÜME

Dil Seçimi

Hangi dilden hangi dile çevirileceğini seçin, iletişim bilgilerinizi girin ve çeviri talebini gönderin.

03
TTERCÜME

Tercüme Aşaması

Tercümanlarımız çeviri talebinizle ilgili sizden teyit aldıktan sonra belgenizin çevirisi yapılacak.

04
TTERCÜME

Onay ve Teslimat

Çeviriniz noterde tasdik ettirildikten sonra tercihinize göre kurye veya kargo yoluyla size teslim edilecek.